Labels

úterý 17. června 2008

Word 2007 – číslování stránek

Velmi často je potřeba ve Wordu začít číslovat stránky od jiné než první strany. Například při psaní diplomové práce, kdy prvních x stran tvoří název, poděkování vedoucímu práce atd. V takovém případě nefunguje volba Vložení –> Číslo stránky. Přesto však existuje řešení, které se pokusím na tomto místě polopaticky vysvětlit.
V první řadě je potřeba rozdělit si celý dokument na 2 oddíly. V prvním bude vše to, co nechcete číslovat a v druhém to, co naopak očíslováno být má. Rozdělení na oddíly provedete takto: Umístěte kurzor na místo, kde má 1. Oddíl, klikněte na Rozložení stránky –> Konce –> a vyberte Další stránka z nabídky Konec oddílů. V této chvíli je již práce rozdělena a zbývá vložit číslování.

To provedete tak, že kliknete na zápatí první stránky druhého oddílu (tzn. té, od které se má začít číslovat). Vyberete možnost Vložení –> Číslo stránky a vyberete si, kde chcete mít čísla umístěná. V tu chvíli se vám otevře nová karta Nástroje záhlaví a zápatí. Na té je oranžově zvýrazněna možnost Propojit s předchozím. Tu je potřeba vypnout tím, že na ni kliknete.

Zůstaňtě ještě na kartě Nástroje záhlaví a zápatí a klikněte na Číslo stránky (je to ta možnost vlevo dole na horním panelu) a vyberte Formát číslování stránek. Zde vyberte Začít od: 1.
Teď se vraťte zpět na první oddíl. Stále se na něm nachází číslování. Klikněte proto na zápatí jakékoliv stránky z tohoto oddílu. Opět se vám otevře karta Nástroje záhlaví a zápatí, klikněte na Číslo stránky, nyní však vyberte možnost Odebrat čísla stránek.

Nyní by mělo být vše v pořádku. Ačkoliv vypadá tento návod dost nepřehledně, rozdělení dokumentu na oddíly není nic složitého.